tisdag, september 11

Fil kan bli filles

Enligt ett förslag från jämlikhetsutskottet kan filmjölk komma att omstavas till fillesmjölk.
– Svenska språket kryllar av uttryck för den genusbetingade obalansen i vårt samhälle. Språket sätter ramarna för tanken och någonstans måste vi börja, säger Suzanne Kemp, jämlikhetssekreterare.
Ändringen kan träda i kraft från årsskiftet.

Inga kommentarer: