fredag, februari 2

Nya rön om bollens form

Doktor Quetzala Blanco vid bollinstitutet i Schweiz dömer i en nypublicerad studie det gamla uttrycket bollen är inte alltid rund som helt felaktigt. Doktor Blanco menar på att det är just det faktum att den är rund som gör den till en boll. Hade bollen t.ex. varit tre- eller fyrkantig hade den varit en pyramid eller en kub. Hon betonar också vikten av att inte sitta på bollar då de tenderar att bli "äggiga" när man gör det och ett ägg är ju, som bekant, inte heller en boll.

Inga kommentarer: