tisdag, januari 2

Böda Skola på Öland lanserar alternativ stavning

I Borgholms kommun på Öland ligger Böda Skola som under vårterminen 07 kommer att undervisa i alternativ stavning. Fantasinyheter har talat med Mats Helge Olsson, rektor på skolan, om den nya alternativa stavningen.

– Tienare, skenare – vahd cann iagh hielpa tillll meth?

Vi undrar om det här med stavningen – är det inte lätt hänt att man blir missförstådd?
– Det cansche är ledt hent menn iag tykker det aer so spennante ner dät hender greier mann eente er van veed. Yag sceeter i vath pholc tykker, allah iag talath med tykker thetta er helheftigt. Thu, iag cann eente snakka mer nou, måste ghå een okk ätha.

Inga kommentarer: