måndag, december 11

Ungdomar "dissar" Jonathan

Marknadsundersökningsföretaget Temo har genomfört intervjuer med
2 800 högstadie- och gymnasieelver. Frågan var: "Vilket är det bögigaste namnet?" 62 procent svarade Jonathan.

Inforad: Boken på bilden handlar om en riktigt, riktigt bögig mås.

Inga kommentarer: