måndag, december 4

Nya EU-direktiv sätter stopp för öron

De flesta av oss har någon gång hållit i ett koppöra, men från årsskiftet är det slut med det – då träder en ny lag, som förbjuder koppar att ha öron, i kraft. Margot Wallström var med och klubbade igenom beslutet och hon tycker att det är bra att vi får en standard:

– Ja, det är väl helt naturligt att handtagen heter handtag och inget annat. Ordet öra i koppsammanhang har en negativ klang som för tankarna till penalism och lärarvåld.

Inga kommentarer: