fredag, december 8

Ett uttalande kommer sällan ensamt

Nu står det klart att ett uttalande sällan kommer ensamt. Oftast har det föranletts av något, till exempel en händelse eller annat uttalande, alternativt följs det upp av en händelse eller annat uttalande.

Inga kommentarer: